Strategie in de praktijk

Een inkijk in de toepassing van onze diensten op verschillende vakgebieden.

Winkel optimalisatie voor een internationale Retail keten

Strategie consulting /ICT Consulting / Proces optimalisatie

Het doel:
Het implementeren en in gebruik nemen van een nieuwe tool voor het maken, beheren en strategie ontwikkeling van space planning modellen.

Beschrijving van het project:
Binnen de organisatie is er een selectie geweest van bruikbare tools, hier is JDA uit geselecteerd. Na de selectie is er een migratie geweest van oude modellen (Denk hier bij aan floor planning en aan space planning modellen) naar de nieuwe tool. Tijdens deze migratie is er op basis van de oude modellen, en nieuwe data, een optimalisatie geweest van deze modellen, en een verbeterslag voor de beheerbaarheid in de toekomst doorgevoerd. Hierbij zijn alle problemen waar de organisatie op dat moment tegenaan liep opgelost.

Datavisualisatie-tool vergelijking en implementatie

Strategie Consulting / ICT Consulting

Het doel:
Voor een grote oliemaatschappij lag de uitdaging om de beste datavisualisatie tool te selecteren die organisatie-breed ingezet kan worden om data te visualiseren en hier op te kunnen aansturen. De vergelijking bestond uit de pakketten ‘SAP Lumira’, ‘Tibco Spotfire’ en ‘Tableau’.

Beschrijving van het project:
Aan ons is gevraagd om deze tools te vergelijken en te adviseren voor welke standaard dit bedrijf zou moeten kiezen. Om een gegronde vergelijking te krijgen hebben we een lijst met criteria opgesteld aan de hand van de wensen en eisen van de business. Hier kwamen 120 criteria uit waarop de tools vergeleken moesten worden.

Na verloop van tijd kwamen we tot het inzicht dat deze 120 criteria en de uitkomst er van zo waardevol is dat wij er een beslissingsmodel voor hebben ontworpen en gebouwd. In dit model kan een een gebruiker zijn eigen use cases invoeren om zo een op maat gemaakt advies te krijgen op basis van de 120 criteria punten. We hebben dit product na afronding van het project overgedragen aan de organisatie en het is direct in gebruik genomen.

Harmonisatie van proces-flows over 5 landen

Strategie consulting / Proces optimalisatie

Het doel:
Het harmonizeren van ‘field service’ onderhoudsprocessen over 5 verschillende landen zodat hier op basis van data aangestuurd kan worden door het hogere mangement.

Beschrijving van het project:
In de eerste fase van het project zijn we gestart met het inventariseren van de werkwijzen in de verschillende Europese landen. Na alle werkbezoeken in de verschillende landen zijn op basis van deze werkzaamheden zijn business analyse vraagstukken beantwoord en is er een werkbaar informatiepakket neer gezet om een harmonizatieproject uit op te starten. De klant heeft de keus gemaakt om dit vervolgtraject op een later moment op te starten.

Rechtstreekse distributie tussen tuinbouwbedrijf en supermarktketen

Project management

Het doel:
Onderzoek en advisering naar mogelijkheden voor een tuinbouwbedrijf tot een rechtstreeks distributiekanaal met een landelijke supermarktketen zonder tussenkomst van een groothandel. Het doel was om te kijken of een hogere winstmarge behaald kon worden.

Beschrijving van het project:
Een witlofteler heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar de verkoop en distributie van de door hen geproduceerde witlof. De teler zette iedere dag enkele duizenden kilo’s witlof af die via een groothandel werden verkocht aan een grote landelijke supermarktketen. Door prijsafspraken met de groothandel en supermarkt was de teler gebonden aan minimum en maximum prijzen, afhankelijk van de prijzen van landelijke veilingprijzen. 

De teler heeft ons gevraagd om te onderzoeken naar de rendabiliteit, slagingskans en risico’s van het elimineren van de tussenpersoon, in dit geval de groothandel. Om dit te bepalen is uitgezocht naar het prijsverschil dat de teler zijn kunnen behalen, wat de marges van de groothandel zijn en of supermarkten open zouden staan voor een rechtstreekse aanlevering van producten. Hiervoor zijn marktprijzen uit het verleden geanalyseerd en er zijn interviews met verschillende telers, telersorganisaties en afnemers uitgevoerd. Alle verkregen data is verwerkt in een kosten/baten- en risicoanalyse waaruit een advies is gevormd.

Sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Info

Blijf op de hoogte

Ontvang actuele trends en inzichten die relevant zijn voor uw organisatie.

Logo Goedraad Consulting