Project Management

De organisatie, voorbereiding, planning, uitvoering en opleveren van uw project op een beheersbare en succesvolle wijze.

Project Management

Het beheersbaar uitvoeren van een project

Uw project succesvol uitgevoerd binnen een realistische planning en budget. Met project management wordt ervoor gezorgd dat er grenzen aan een project gesteld worden zodat het beheersbaar uitgevoerd kan worden. Doelen worden vastgesteld en onderdelen worden verdeeld over de juiste personen. Door rekening te houden met risico’s en iedereen binnen een project op één lijn te houden ontstaat een efficiënte en overzichtelijke werkwijze. Dit vertaalt zich naar een succesvolle uitvoering van uw project.

De voordelen

Van project management

Onze unieke aanpak

Hoe wij projecten uitvoeren

Een project begint met het vaststellen van de scope: welk probleem wordt er opgelost en welke waarde gaat geleverd worden. Zo weten iedereen de reden achter het uitvoeren van het project.

Doelen worden gesteld met daarbij de onderdelen die benodigd zijn om deze doelen te behalen. Daarnaast worden risico’s voor het bedrijf en project bepaald. Dit samen vormt de projectomvang.

Rollen worden toegewezen aan de juiste personen, gekoppeld aan een planning. Samen met het opstellen van flowcharts wordt het project visueel duidelijk wat tot een efficiënte uitvoering lijdt.

Gedurende het project wordt voortgang gemonitord. Zo blijft de inhoud van alle rollen duidelijk, de organisatie en planning bewaakt, kunnen blokkades geïdentificeerd worden en bepaald worden of van projectdoelen afgeweken moet worden.

Aan het eind van een project wordt nagegaan of alle onderdelen opgeleverd zijn. Daarnaast wordt gekeken of doelen gehaald zijn en voldoen aan de vereiste standaard. Er wordt gereflecteerd om het project succesvol af te kunnen ronden.

Samen jouw bedrijfsdoelen behalen?

Werkwijze

Hoe wij doelen behalen

1. Strategiegesprek en projectvoorstel

Na kennis gemaakt te hebben met u, uw bedrijf en uitdaging maken we een passend projectvoorstel.

2. Uitvoering van het project

Op basis van ervaring, onderzoek en data vinden wij een oplossing op maat. Met toegang tot onze werkmappen kunt u de voortgang bijhouden.

3. Oplevering en onderhoud

We presenteren de oplossing en overhandigen de oplossing. We staan klaar voor vragen en lossen problemen op.

Info

Blijf op de hoogte

Ontvang actuele trends en inzichten die relevant zijn voor uw organisatie.

Logo Goedraad Consulting