Proces Optimalisatie

Het verhogen van de efficiëntie binnen uw bedrijf door middel van procesverbeteringen volgens bewezen verbetermethoden.

Duurzame, doelgerichte verbetering van processen.

Procesoptimalisatie is het veranderen -en daarmee verbeteren – van een proces met als doel:

  • Efficiency vergroten
  • Kosten verlagen
  • Klantwaarde vergroten

Een proces is een geheel van verschillende activiteiten dat zich afspeelt tussen de vraag van een klant naar een product of dienst en het leveren daarvan. Het is dus een serie van verschillende activiteiten die uitgevoerd worden door mensen of machines en waarbij verschillende middelen ingezet worden. Om de activiteiten uit te voeren zijn grondstoffen, informatie en communicatie noodzakelijk. Een proces kan binnen een organisatie over verschillende afdelingen lopen of beperkt zijn tot een enkele afdeling. In veel gevallen loopt een proces ook over verschillende organisaties heen, vooral wanneer we de levering van grondstoffen meenemen.

Deze beschrijving van wat een proces precies is helpt ons om beter te begrijpen wat de scope van procesoptimalisatie is. Het gaat hier dus om het verbeteren van het geheel van activiteiten, de samenwerking tussen mensen, de communicatie en invoer, doorvoer en uitvoer van grondstoffen, producten en diensten. Goedraad consulting beschikt over de kennis en kunde om hier in te adviseren en het advies te implementeren. Dit kunnen we volledig op maat verzorgen of volgens optimalisatiemethoden zoals:

  • Plan do check act
  • Lean six sigma
  • Balanced scorecard
  • Kosten baten analyse
  • Datagedreven werken
  • Design thinking
  • Training within industry 

Onze diensten

Onze optimalisatie-workflow

Een procesoptimalisatie gaat in 5 stappen. Elk bedrijf, proces en werkwijze is anders en door onderstaande stappen te doorlopen krijg je een goed inzicht in de uitdaging waar uw organisatie tegenaan loopt.

1. Selectie

Het optimaliseren van processen kost tijd en energie. Om te zorgen dat deze tijd en energie zo nuttig mogelijk ingezet worden is het van belang om de juiste processen te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld processen die vaak voorkomen, een directe bijdrage hebben aan het creëren van waarde voor de klant of die nu veel resources van uw organisatie vragen.

2. Beschrijving of visualisatie

Om een proces te verbeteren moet je eerst goed begrijpen hoe het nu werkt. Dat doe je door het proces in detail te beschrijven of te visualiseren. Goedraad gebruikt hiervoor bijvoorbeeld een flowchart, BPMN model of een Value Stream Map.

3. Analyse

Zodra het proces helder is, kun je gaan bekijken waar de knelpunten zitten. Daarvoor zijn verschillende hulpmiddelen voor handen, deze zijn hier boven beschreven.

4. Optimalisatie van het proces

Nu de knelpunten inzichtelijk zijn, de methode van verbeteren in beeld is en we weten waar we moeten beginnen kunnen we aan de slag met de verbetering van het proces.

5. Bijsturen en monitoren

Procesoptimalisatie is een continu proces is, geen eenmalige actie. Het is zaak om de verbetering te meten, het effect te analyseren en van daaruit verder bij te sturen. Als voorbeeld kunnen we hier de Plan-Do-Check-Act Cyclus gebruiken. 

Sparren over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Onze werkwijze

1. Strategiegesprek en projectvoorstel

Na kennis gemaakt te hebben met u, uw bedrijf en uitdaging maken we een passend projectvoorstel.

2. Uitvoering van het project

Op basis van ervaring, onderzoek en data vinden wij een oplossing op maat. Met toegang tot onze werkmappen kunt u de voortgang bijhouden.

3. Oplevering en onderhoud

We presenteren de oplossing en overhandigen de oplossing. We staan klaar voor vragen en lossen problemen op.

Info

Blijf op de hoogte

Ontvang actuele trends en inzichten die relevant zijn voor uw organisatie.

Logo Goedraad Consulting